Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (GDPR). In dit gegevensbeschermingsbeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website.

Contact met ons

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Indien deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting (wettelijke bewaarplicht) of deel uitmaken van een lopende klantrelatie (contractuele nakoming), worden ze na 12 maanden gewist. Deze gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Dit omvat informatie zoals uw echte naam, adres, postadres, telefoonnummer, e-mail.
U kunt gebruik maken van ons online aanbod zonder uw identiteit bekend te maken. Als u zich echter registreert voor de nood-ID of een winkelbestelling, vragen wij u om uw naam en andere persoonlijke gegevens om de bestellingen te verwerken en aan u toe te wijzen of om uw nood-ID’s op te slaan. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven. De gegevens voor de nood-ID-kaart worden versleuteld met een sleutel die u zelf opgeeft en kunnen op geen enkel moment door ons of door derden worden ingezien. U kunt deze nood-ID-gegevens te allen tijde zelf van onze server wissen. Wij slaan uw via deze website doorgegeven gegevens op een beveiligde server in de EU op. Toegang is slechts mogelijk voor enkele speciaal geautoriseerde personen die betrokken zijn bij de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet veiligheidsleemten vertoont, waardoor een volledige bescherming tegen toegang door derden niet mogelijk is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze brengen geen schade toe. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zij stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Als cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken wij het e-mailadres dat u bij uw registratie hebt opgegeven. Om er zeker van te zijn dat u als eigenaar van het e-mailadres instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief, maken wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Indien u onze nieuwsbrief op een later tijdstip niet meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief en op de website vindt u een link om u af te melden.

Gegevensopslag in de winkel en het bedrijf

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het koopproces en voor de verdere afwikkeling van de overeenkomst het IP-adres van de eigenaar van de verbinding door de exploitant van de webshop wordt opgeslagen, evenals de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en eventueel een afwijkend BTW-nummer en een afwijkend afleveradres van de koper, evenals de bestellingen.
De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract niet met u sluiten. Met uitzondering van de overdracht van betalingsgegevens aan de verwerkende betalingsdienstaanbieders ten behoeve van de afschrijving van de koopprijs, worden geen gegevens aan derden doorgegeven aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf/verzendbedrijf (noistor oHg, Eupener Straße 74, 50933 Köln, Duitsland) voor de levering van de goederen om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen. De gegevensoverdracht vindt plaats via onze gegevens- en postdienstverlener, die uiteraard ook onderworpen is aan de GDPR.
Nadat het winkelproces is afgebroken, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het afsluiten van een contract worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (10 jaar).
De gegevens naam, adres, gekochte goederen en datum van aankoop worden eveneens bewaard tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar).
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 a (toestemming) en/of lid 1 b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de GDPR.

PayPal als betalingsmethode / PayPal donatieknop

Wij hebben onderdelen van de online betaaldienst PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg, is de Europese werkmaatschappij van PayPal.
Als u “PayPal” kiest als betaaloptie in onze online winkel of ons een donatie wilt sturen via PayPal, worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling of voor de verwerking van de betaling en fraudepreventie automatisch doorgegeven aan PayPal.
Deze informatie kan door PayPal worden doorgegeven aan kredietagentschappen voor identiteits- en kredietcontroles. PayPal kan de persoonsgegevens ook doorgeven aan gelieerde bedrijven of onderaannemers als dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens PayPal moeten worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming aan PayPal om uw persoonsgegevens te verwerken op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking is echter niet van invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt voor contractuele betalingsverwerking.
Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijzen wij u naar de huidige gegevensbeschermingsvoorschriften van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Opslag van gegevens in het ledensysteem

Voor de administratie van de leden in onze verenigingen verwerken wij persoonsgegevens die worden verzameld uit de lidmaatschapsaanvraag (naam, adres, geboortegegevens, bankgegevens voor het innen van contributie). Deze gegevens worden beheerd via het programma Vereinonline van Grith AG, Von-Poschinger-Strasse 32, 85737 Ismaning, Duitsland.
Opslag van gegevens voor het verstrekken van nood-ID-kaarten
CRPS-noodkaarten kunnen ook in onze shop besteld worden. Hier worden echter alleen de hierboven genoemde adresgegevens voor de verzending opgevraagd. Gegevens over de ziekte CRPS, die in een beveiligd systeem zijn opgeslagen, worden apart opgevraagd voor de persoonlijke aanmaak van de ID-kaart. Nadat de kaart is afgegeven en verzonden, worden de gegevens volledig gewist.

Gebruik van Tawk.to

Deze website maakt gebruik van technologieën van tawk.to (SMS SIA) #6 – 8 Tirgonu iela Riga, Letland, LV-1050 om persoonsgegevens te verzamelen voor de exploitatie van het live-chatsysteem “Tawk.to” en voor webanalyse- en klantenservicedoeleinden. De verzamelde gegevens omvatten: Chatgeschiedenis, opgegeven naam, opgegeven e-mailadres, IP-adres op het moment van de chat en (op basis van het IP-adres) het land van herkomst. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De chat is via een script in de broncode van inkom.de geïntegreerd. Door gebruik te maken van de chat maakt u automatisch gebruik van de diensten van Tawk.to. Door de chat te gebruiken gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie van Tawk.to. Lees deze aandachtig door. Let op: de site is alleen beschikbaar in het Engels: Tawk.to Privacybeleid www.tawk.to/privacy-policy/

Enquêtes/onderzoeken

Wij voeren onze eigen enquêtes en studies uit. Hiervoor gebruiken wij de open source software Limesurvey, die draait op onze eigen servers. Tenzij anders vermeld in een studie, zijn de gegevens anoniem, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over individuele personen. Wij wisselen de verzamelde en volledig anonieme gegevens voor onderzoeksdoeleinden uit met andere bedrijven, zoals Grunenthal, Zieglerstrasse 3, 52049 Aachen, Duitsland.

Webanalyse

Wij maken gebruik van Matomo, een open source webanalyseprogramma (https://www.matomo.org), om de diensten die op deze website worden aangeboden voortdurend te verbeteren ten voordele van u. Matomo gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De op deze manier verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt opgeslagen op de statistieken server van onze hosting partner, HostEurope GmbH, Hansestraße 111, 51149 Keulen, Duitsland, en uiteraard NIET doorgegeven aan derden. Vanzelfsprekend kunnen wij via de gebruikte cookie geen persoonlijke informatie over u te weten komen. Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd door de laatste 4 bits te verwijderen voor de statistische evaluatie. Dit betekent dat slechts een ruwe lokalisatie mogelijk is. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van Art 6 para 1 a (toestemming) en/of para 1 f (gerechtvaardigd belang) van de GDPR
Onze zorg in de zin van de GDPR (gerechtvaardigd belang) is de verbetering van ons aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze gebruikers voor ons belangrijk is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.
De gebruikersgegevens worden gedurende een periode van 12 maanden bewaard.
uw rechten
In principe heeft u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met het recht op gegevensbescherming of uw aanspraken op gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Duitsland is dit de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie.
Uw contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming

Verantwoordelijke:
CRPS Netzwerk gemeinsam stark
CRPS Bundesverband Deutschland e.V.
Neusser Strasse 112a
50670 Keulen
Duitsland
E-mail: datenschutz@crps-netzwerk.org

Datum van het privacybeleid: Mei 2018